Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Dodano: 2017-02-21 13:35:08

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY – „Prawo pracy 2017 – kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów w 2017”

2017-03-2309:00 — 2017-03-24 Hotel Holiday Inn, Bydgoszcz

Dlaczego warto wziąć udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy? poruszymy najbardziej kontrowersyjne aspekty zmian wprowadzonych w 2016 roku w prawie pracy omówimy kluczowe zmiany przepisów wchodzących w życie już od 1 stycznia 2017 roku

Cena biletu: 290 PLN + VAT

PROGRAM:

08:30- 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

09:00- 09:45 „Umowy terminowe po roku od zmiany przepisów – praktyczne wskazówki dla pracodawców”

Liczenie umów na czas określony i czasu ich trwania w przypadku pracowników zatrudnionych na dzień 22 lutego 2016 r. i tych zatrudnionych przed tą datą,
Wielokrotne zawierania umowy na czas określony, gdy u pracodawcy wystąpi okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę,
Konieczność powiadamiania PIP o okresowym zatrudnianiu tego samego pracownika. Jak to zrobić poprawnie?
Wypowiadanie umów na czas określony w różnych przypadkach. Czy okres wypowiedzenia może być dłuższy niż czas trwania umowy?
Czy umowy na czas określony obowiązujące w dniu 22 lutego 2016 r. musiały być anektowane?
Jak poprawnie sporządzać informację o warunkach zatrudnienia, po zmianie przepisów o wypowiadaniu umów na czas określony?

Prelegent: Piotr Ciborski

9.45 – 10.00 pytania z Sali do prelegenta

10.00- 10.15 PRZERWA

10.15- 11.00 „Nowe zasady składania oświadczeń woli i dokumentów oraz nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017”

Forma elektroniczna w prawie pracy – kiedy będzie można ją stosować i na jakich warunkach,
Jakie czynności będą mogły być dokonane przez pracownika, pracodawcę i związek zawodowy w formie elektronicznej,
Warunki prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej,
Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
Elektroniczne akta osobowe a przepisy przejściowe.

Prelegent: Karol Sienkiewicz

11.00 – 11.15 pytania z Sali do prelegenta

11.15 – 12.00 „Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych 2017 (zasady naliczania wynagrodzenia, konstruowanie bezpiecznych zapisów umownych, prawidłowe ewidencjonowanie godzin pracy)”

Jakie podmioty i jakie umowy obejmą nowe przepisy,
Zasady ustalania wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych w świetle nowych przepisów,
Zasady ewidencjowania czasu pracy zleceniobiorców,
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz sankcje i grzywny związane z nieprzestrzeganiem nowych przepisów.

Prelegent: Michał Szuszczyński

12.00 – 12.15 pytania z Sali do prelegenta

12.15 – 13. 00 LUNCH

13.00 – 13.45 „Delegowanie pracowników do pracy zagranicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 2016/2017”

Delegowanie pracowników

Czym się różni delegacja od oddelegowania,
Nowe zasady delegowania pracowników do Polski (od 18 czerwca 2016 r.),
Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie,
Minimalna podstawa wymiaru składek podczas oddelegowania za granicę.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę,
Możliwości zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia,
Planowane ograniczenia w zatrudnianiu bez zezwolenia,
Zezwolenia sezonowe,
Zezwolenia krótkoterminowe.

Prelegent: Paweł Ziółkowski

13.45 – 14.00 pytania z Sali do prelegenta

14.00 – 14.15 PRZERWA

14.15 – 15.00 „Zmiany w pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r.”

Planowane od 1 czerwca 2017 r. nowe zasady korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności:

Doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu prac wzbronionych pracownikom tymczasowym,
Ograniczenie dowolności korzystania z pracy osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z agencją pracy tymczasowej,
Zmiana zasad ustalania maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez te samą osobę na rzecz danego pracodawcy użytkownika,
Dodatkowy obowiązek pracodawcy użytkownika – prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na jego rzecz,
Zwiększenie odpowiedzialność pracodawcy użytkownika za naruszanie przepisów dotyczących zatrudnienia tymczasowego.

Prelegent: Monika Frączek

15.00 – 15.15 pytania z Sali do prelegenta

15.15 – 15.30 Losowanie nagród i zakończenie konferencji

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały w formie elektronicznej.

Miejsce Kongresu: Bydgoszcz, Hotel Holiday Inn Bydgoszcz ****, ul. Grodzka 36

Drugiego dnia Konferencji odbędzie się warsztat pt. „Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? – wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2017 r.”

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

kongresprawapracy.pl/konferencje/
www.facebook.com/kongrespp

www.mostwanted.pl/szkolenia/jak-poprawnie-miany-w-2017-r-3/

PROWADZĄCY:

Magdalena Fedor i Karol Zamojski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Miejsce wydarzenia

Logo: Hotel Holiday Inn

Hotel Holiday Inn

ul. Grodzka 36
Bydgoszcz

Mapa

większa mapka

blog comments powered by Disqus